8. De vanskelige småordene

deskeditor.no

Eivind

Bull-Hansen

Redaksjonelle desktjenester

  • Tekstredigering og rewriting

 

  • Språkvask og korrektur

 

  • Utarbeiding av pressemeldinger og nyhetsartikler

 

  • Oversetting fra engelsk

 

  • Vedlikehold av innhold

på nettsteder

 

  • Fotobehandling for nett

Kontakt

 

Eivind Bull-Hansen

Sigurd Iversens vei 41B

0281 Oslo

 

Mobil: +47 90589326

E-post: eivind@deskeditor.no

Web: www.deskeditor.no

 

Org.nr. 913 347 390 MVA

 

 

Anbefalte språkformer, råd og eksempler

 

Oppstillingen under er hentet fra råd og vink som i sin tid ble gitt til redaksjonen i Hydros interne kommunikasjonsbyrå Hydro Media. Viktige kilder har vært Norsk språkråd, Kunnskapsforlaget og Norsk Telegrambyrås språkregler. Dette er den språkføringen jeg fortrinnsvis bruker selv.

 

 

MENYVALG:

 

0. ALLE TIPSENE SAMLET

1. DE VIKTIGE SIGNALORDENE

2. VALG VED BRUK AV SUBSTANTIV OG EGENNAVN

3. VALG VED BRUK AV VERB

4. VALG VED BRUK AV ADJEKTIVER, ADVERB, SAMSVARSBØYNING

5. NOEN NYTTIGE SKRIVETIPS

6. BRUK AV TALL

7. BRUK AV TEGN

8. DE VANSKELIGE SMÅORDENE

 

 

8. DE VANSKELIGE SMÅORDENE

 

NEKTELSE OG INFINITIV

Det er ikke galt å plassere ikke foran å, men pass på at det ikke oppstår uheldige tolkningsmuligheter. Å plassere ikke mellom å og infinitiv av verbet vil alltid gi setningen riktig mening:

Hydro valgte å ikke støtte Statoil i dette spørsmålet.

 

NØDVENDIGVIS IKKE – IKKE NØDVENDIGVIS

Merk: Det er diametral forskjell på nødvendigvis ikke og ikke nødvendigvis:

”Personen var nødvendigvis ikke hydroansatt.” (Dette betyr at personen kan ha vært ansatt hvor som helst, men hydroansatt var han i hvert fall ikke.)

”Personen var ikke nødvendigvis hydroansatt.” (Dette betyr at han godt kan ha vært hydroansatt, men at det ikke er sikkert.)

 

OVERFLØDIGE PREPOSISJONER

Det heter ikke å starte opp, stoppe opp, dekke opp eller ende opp med, men bare å starte, stoppe, dekke eller ende med.

 

Preposisjonen på foran ukedager er unødvendig:

Rettssaken begynner fredag

 

Andre utskudd som bør unngås, er uttrykkene på gang og på (mellomlang) sikt.

 

Det heter ikke å nekte for, men bare å nekte.

 

ORD SOM OFTE SKRIVES GALT

forholdsregel – ikke forhåndsregel

hovedsakelig – ikke hovedsaklig

innforstått med – ikke inneforstått

medier, mediene – ikke media (også i sammenstillinger, som mediedebatt)

medlemskap – ikke medlemsskap

nitid – ikke nitidig

sant å si – ikke sant og si

sjefsekretær (¬= sjef for sekretærene), sjefssekretær (= sjefens sekretær)

vakuum, ikke vakum

 

Merk også:

Noe strider mot noe, men er i strid med…

Vi oppfordrer til og ber om…

Vi har adgang til og tilgang på…

Vi slipper frem en om gangen (ikke av gangen)…

Vi spekulerer i aksjer, men spekulerer over/på noe…

 

Forhåpentlig og forhåpentligvis kan begge brukes.

 

SMØR PÅ FLESK

eliminere - ikke eliminere bort

beslutte – ikke beslutte seg for (men bestemme seg for)

utarte (til) – ikke utarte seg (til)

for lenge siden – ikke for lang tid tilbake

 

DATAORDLISTE

@ - skrives og uttales krøllalfa

CD - står for Compact Disc, i sammenstillinger CD-brenner

databrikke - på engelsk ”chip”

DVD - står for Digital Versatile Disc

e-post - ikke e-mail

hjemmeside - en organisasjons inngangsside på internett

internett - liten forbokstav og bøyes ikke i bestem form

intranett - liten forbokstav, bøyes i bestemt form: Artikkelen ligger på intranettet.

IT - i sammenstillinger: IT-sjef. Når ordet brukes alene, skriver vi informasjonsteknologi helt ut.

IP-adresse - Brukeridentiteten til en bestemt datamaskin

lenke - å lenke betyr å vise vei videre fra en nettside til en annen, også som substantivet en lenke

minnepinne - på engelsk ”memory stick”, minnebrikke brukes også, men betyr egentlig minnebrikke i f.eks. mobiltelefon

nettleser - på engelsk ”browser”¨

nettside - ikke webside

nettsted - en nettsted kan inneholde en rekke nettsider

PC - PC-en, PC-er

peker - et annet ord for lenke

søkemotor - f.eks. Google

URL - internettadresse

web - dette engelske uttrykket kan nesten alltid erstattes med nett, nettet, nettsted, internett

webmaster - kan oversettes med nettansvarlig

www - world wide web. Verdensveven var Språkrådets forslag til fornorsking, men har ikke slått an. Skriv heller internett.