7. Bruk av tegn

deskeditor.no

Eivind

Bull-Hansen

Redaksjonelle desktjenester

  • Tekstredigering og rewriting

 

  • Språkvask og korrektur

 

  • Utarbeiding av pressemeldinger og nyhetsartikler

 

  • Oversetting fra engelsk

 

  • Vedlikehold av innhold

på nettsteder

 

  • Fotobehandling for nett

Kontakt

 

Eivind Bull-Hansen

Sigurd Iversens vei 41B

0281 Oslo

 

Mobil: +47 90589326

E-post: eivind@deskeditor.no

Web: www.deskeditor.no

 

Org.nr. 913 347 390 MVA

 

 

Anbefalte språkformer, råd og eksempler

 

Oppstillingen under er hentet fra råd og vink som i sin tid ble gitt til redaksjonen i Hydros interne kommunikasjonsbyrå Hydro Media. Viktige kilder har vært Norsk språkråd, Kunnskapsforlaget og Norsk Telegrambyrås språkregler. Dette er den språkføringen jeg fortrinnsvis bruker selv.

 

 

MENYVALG:

 

0. ALLE TIPSENE SAMLET

1. DE VIKTIGE SIGNALORDENE

2. VALG VED BRUK AV SUBSTANTIV OG EGENNAVN

3. VALG VED BRUK AV VERB

4. VALG VED BRUK AV ADJEKTIVER, ADVERB, SAMSVARSBØYNING

5. NOEN NYTTIGE SKRIVETIPS

6. BRUK AV TALL

7. BRUK AV TEGN

8. DE VANSKELIGE SMÅORDENE

 

 

7. BRUK AV TEGN

 

KOMMAREGLER

Uavhengig av de vanlige reglene kan komma settes der det er ønske om å markere et naturlig opphold i setningen, eller når komma gjør meningen i setningen tydeligere. På liknende vis kan komma sløyfes. Like fullt er det visse greie skoleregler som generelt må følges:

 

Komma mellom sideordnete hoved- eller bisetninger som er skilt med og, men, for, eller:

Selskapet hovedkontor ligger i Oslo, og det blir ledet av Ola Nordmann.

 

Komma når bisetning kommer før hovedsetning:

At Posten har mange ansatte i Oslo, betyr mye for hovedstadens skatteinntekter.

 

Komma for å skille ut en unødvendig bisetning:

Hydro har hovedkontor i Oslo, som er en vakker by.

 

Komma etter innskutt, relativ bisetning:

Alle som bor i Oslo, må skatte i Oslo.

 

Komma for å skille ut innskutte ledd:

Statoil, landets største oljeselskap, har hovedkontor i Stavanger.

 

Komma ved oppramsing:

På møtet deltok Hansen, Olsen og Nilsen.

 

Komma for å skille ut utsagn og direkte tale:

– Jeg har tro på denne bedriften, sier styrelederen, – og jeg synes de ansatte i fabrikkene gjør en god jobb.

 

AKSENTTEGN

Husk å bruke aksenttegn i tallordet for å understreke entydighet. Intetkjønnsformen er ett.

Fyll én beholder med vann og to med salmiakk.

 

Skriv:

en komité, komiteen, komitéarbeid

en idé, ideen

fôr (om dyremat)

 

APOSTROF

Det er galt å bruke genitivsapostrof i forbindelse med egennavn eller substantiver på norsk. Det heter:

Hydros (ikke Hydro's)

NATOs

EUs

 

Egennavn eller substantiv som slutter på s-lyder, får genitivsapostrof:

Automotive Structures' (ikke Structuress eller Structures sin)

 

Genitiv-s brukes på begge leddene i sammenstilling:

Statoils og Hydros organisasjoner

 

Unntak finnes for faste ledd:

Adam og Evas barn

Asbjørnsen og Moes eventyr

 

ANFØRSELSTEGN OG TALESTREK

Anførselstegn brukes ved ordrett gjengivelse av sitater:

Konsernsjefen uttalte at han "etter de rådende forhold var rimelig godt fornøyd med resultatet".

 

Talestrek benyttes ved bearbeidet gjengivelse av uttalelser:

– Jeg er ganske godt fornøyd med resultatet vi har oppnådd, sier konsernsjefen.

 

Ved navn på skip og flyttbare rigger benyttes anførselstegn, i likhet med det som gjelder for åndsverk:

SS "Norway"

"Harald Clipper"

boreriggen "Polar Pioneer"

Henrik Ibsens "Brand"

 

Ved aviser og tidsskrifter benyttes ikke anførselstegn:

Aftenposten

Time Magazine

 

Ved faste oljeinstallasjoner benyttes ikke anførselstegn:

Oseberg A

Troll Olje

 

BINDESTREK

Bruk bindestrek ved sammenskrivinger med ikke:

ikke-stasjonær, ikke-metallisk, ikke-brennbar

 

Ved trippelkonsonant brukes sammendragningen eller bindestrek, men helst sammendragningen. Enkelte ganger kan bindestreken være nødvendig for å øke leseforståelsen, særlig ved lange ord.

platt-tysk eller plattysk

 

Skal du bøye et ord som består av en bokstav, en forkortelse eller et tegn, bruker du bindestrek, ikke apostrof.

n-te gang

PC-en, PC-er, PC-ene

CD-ROM, CD-ROM-en

 

Bruk av bindestrek ved flerleddete navn:

Unge Høyre-folk

Ford Sierra-en

 

Bruk av bindestrek ved tall:

50-årsdag, 1800-tallet

 

I lengre sammensetninger:

berg-og-dal-bane

tur-retur-billett

 

Som erstatningstegn:

olje- og energivirksomheten

aluminiumprofiler og -rør

 

PERIODETEGN

Tankestrek eller bindestrek, uten mellomrom, brukes for å betegne tidsrom eller annet tallområde mellom angitte grenser:

1.–28. mai

kl. 09.00–14.00

 

FORKORTELSER

Hovedregelen er at forkortelser skal unngås i løpende tekst. Ellers skal forkortelser skrives med punktum.

osv.

bl.a.

maks.

min.

kl.

ca.

pr.

 

Merk at det ikke skal være to punktumer i slutten av en setning.

Det kan brukes trefiberplater, sponplater, kryssfiner osv.

 

Merk at visse målenheter ikke skal ha punktum.

cm

m

dl

l

km

kg

 

Et spesialtilfelle er myntenheten kroner. I løpende tekst bør vi skrive 1,25 kroner, ikke kr. 1,25 eller NOK 1,25. I tabelloppstillinger kan kr brukes (uten punktum). I spesielle valutaoppstillinger vil det kunne være naturlig å bruke NOK, ettersom dette er den internasjonale betegnelsen på norske kroner.

 

STOR ELLER LITEN BOKSTAV ETTER KOLON?

Etter kolon brukes liten forbokstav hvis setningen etter kolon er ufullstendig, og stor forbokstav hvis det er en hel setning.

 

Enten:

Prøvingsrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

identifikasjon av produktet

produksjonsdato eller annen kode

 

Eller:

Prøvingen skal utføres på følgende måte:

a) Plasser kolben i stativet.

b) Fyll kolben med 50 ml vann.