6. Bruk av tall

deskeditor.no

Eivind

Bull-Hansen

Redaksjonelle desktjenester

  • Tekstredigering og rewriting

 

  • Språkvask og korrektur

 

  • Utarbeiding av pressemeldinger og nyhetsartikler

 

  • Oversetting fra engelsk

 

  • Vedlikehold av innhold

på nettsteder

 

  • Fotobehandling for nett

Kontakt

 

Eivind Bull-Hansen

Sigurd Iversens vei 41B

0281 Oslo

 

Mobil: +47 90589326

E-post: eivind@deskeditor.no

Web: www.deskeditor.no

 

Org.nr. 913 347 390 MVA

 

 

Anbefalte språkformer, råd og eksempler

 

Oppstillingen under er hentet fra råd og vink som i sin tid ble gitt til redaksjonen i Hydros interne kommunikasjonsbyrå Hydro Media. Viktige kilder har vært Norsk språkråd, Kunnskapsforlaget og Norsk Telegrambyrås språkregler. Dette er den språkføringen jeg fortrinnsvis bruker selv.

 

 

MENYVALG:

 

0. ALLE TIPSENE SAMLET

1. DE VIKTIGE SIGNALORDENE

2. VALG VED BRUK AV SUBSTANTIV OG EGENNAVN

3. VALG VED BRUK AV VERB

4. VALG VED BRUK AV ADJEKTIVER, ADVERB, SAMSVARSBØYNING

5. NOEN NYTTIGE SKRIVETIPS

6. BRUK AV TALL

7. BRUK AV TEGN

8. DE VANSKELIGE SMÅORDENE

 

6. BRUK AV TALL

 

DATO OG TID

Dato skal alltid skrives fullt ut i løpende tekst:

19. februar 1998

 

I brevhoder og liknende kan følgende skrivemåte benyttes:

19.2.1998

19.02.1998

19.2.98

19.02.98

 

Punktum settes mellom timer og minutter og mellom minutter og sekunder:

kl. 15.30

kl. 08.15

 

TUSENTALL

Punktum (i motsetning til komma på engelsk) brukes som skilletegn i store tall inne i setninger for å lette lesbarheten og unngå at tallet deles ved linjefall:

2.500

31.300

215.982

12.899.787

 

I tabelloppstillinger kan tusentall markeres med et mellomrom:

2 500

 

BRØK OG ORDENSTALL

Hovedregelen er å bruke grunntall i nevneren i brøker:

åtte trettendeler

ni trettifiredeler

 

Unntak: For tall til og med 12 kan du skrive:

en tredel eller en tredjedel

en firedel eller en fjerdedel

en femdel eller en femtedel

tre sjudeler eller tre sjuendedeler

ni tideler eller ni tiendedeler

åtte tolvdeler eller åtte tolvtedeler

 

Ordenstall (tall som angir rekkefølge) skrives med punktum etter.

1. (første)

39. (trettiniende)

 

TELEFONNUMMER

Telefonnumre med åtte sifre kan skrives i grupper på to sifre:

22 43 21 00

 

Mobiltelefonnummer kan skrives i grupper på 3-2-3:

900 12 435

 

Merk: Hvis telefonnummeret deles av et linjefall i tekstspalten, bør du skrive numrene som en sammenhengende blokk.

 

TALL MED SIFRE ELLER BOKSTAVER?

Det er ulik praksis for hvor langt opp i rekken tall skal skrives med bokstaver i løpende tekst. Jeg anbefaler å bruke bokstaver til og med tallet 10.

Det var fem søkere til de 27 ledige stillingene.

 

Hovedregelen i løpende tekst er i størst mulig grad å skrive tall med bokstaver, unntatt ved opplisting:

5, 2 og 16 millioner kroner

 

Når tallet står foran en forkortet målenhet, bruker du siffer:

2 kg

10 kr.

5 m

25 km

 

Når du ikke forkorter målenheten, kan du bruke siffer eller bokstaver.

10 kroner eller ti kroner

5 meter eller fem meter

 

Når angivelsen er omtrentlig, bør det brukes bokstaver:

om lag fem millioner kroner