4. Valg ved bruk av adjektiver, adverb, samsvarsbøyning

deskeditor.no

Eivind

Bull-Hansen

Redaksjonelle desktjenester

  • Tekstredigering og rewriting

 

  • Språkvask og korrektur

 

  • Utarbeiding av pressemeldinger og nyhetsartikler

 

  • Oversetting fra engelsk

 

  • Vedlikehold av innhold

på nettsteder

 

  • Fotobehandling for nett

Kontakt

 

Eivind Bull-Hansen

Sigurd Iversens vei 41B

0281 Oslo

 

Mobil: +47 90589326

E-post: eivind@deskeditor.no

Web: www.deskeditor.no

 

Org.nr. 913 347 390 MVA

 

 

Anbefalte språkformer, råd og eksempler

 

Oppstillingen under er hentet fra råd og vink som i sin tid ble gitt til redaksjonen i Hydros interne kommunikasjonsbyrå Hydro Media. Viktige kilder har vært Norsk språkråd, Kunnskapsforlaget og Norsk Telegrambyrås språkregler. Dette er den språkføringen jeg fortrinnsvis bruker selv.

 

 

MENYVALG:

 

0. ALLE TIPSENE SAMLET

1. DE VIKTIGE SIGNALORDENE

2. VALG VED BRUK AV SUBSTANTIV OG EGENNAVN

3. VALG VED BRUK AV VERB

4. VALG VED BRUK AV ADJEKTIVER, ADVERB, SAMSVARSBØYNING

5. NOEN NYTTIGE SKRIVETIPS

6. BRUK AV TALL

7. BRUK AV TEGN

8. DE VANSKELIGE SMÅORDENE

 

 

4. VALG VED BRUK AV ADJEKTIVER, ADVERB, SAMSVARSBØYNING

 

ADJEKTIVER OG AVLEDETE SUBSTANTIVER

Enkelte geografiske adjektiver og avledete substantiver har opp gjennom årene blitt fornorsket i forhold til det faktiske egennavnet, for eksempel Mexico – meksikaner, meksikansk. I ordbøkene er dette gjerne sidestilt med former som ligger nærmere opp til egennavnet, for eksempel Mexico – mexicaner, mexicansk. En generell regel er å benytte former som er mest mulig like det opprinnelige egennavnet:

Canada - canadier, canadisk

Colombia - colombianer, colombiansk

Cuba - cubaner, cubansk

Mexico - mexicaner, mexicansk

 

Merk at bindestreken i geografiske navn forsvinner ved adjektivisering eller substantivisering:

Nord-Korea - nordkoreaner, nordkoreansk

Saudi-Arabia - saudiaraber, saudiarabisk

Vest-Europa - vesteuropeisk

 

Geografiske adjektiver skrives med liten bokstav på norsk:

engelsk (ikke Engelsk)

nederlandsk (ikke Nederlandsk)

 

SAMSVARSBØYNING

Når partisippet står foran substantivet, skal det bøyes. Når det står etter substantivet, skal det ikke bøyes.

Aluminiumprofilene er bøyd

De bøyde profilene

 

LENGER ELLER LENGRE?

Lenger er komparativformen av adverbene lenge og langt.

Deigen skal ikke heve lenger enn en halv time.

Gå lenger ut.

 

Lengre er komparativformen av adjektivet lang.

Rullen skal være 10 millimeter lengre enn bredden på maskinen.

 

ENNÅ ELLER ENDA?

Husk å skille mellom tidsadverbet ennå og gradsadverbet enda:

Det har ennå ikke skjedd.

Jeg har fått enda et lønnspåslag.

 

Innen og innenfor kan erstatte hverandre, men innen angir primært tidsangivelse.