3. Valg ved bruk av verb

deskeditor.no

Eivind

Bull-Hansen

Redaksjonelle desktjenester

  • Tekstredigering og rewriting

 

  • Språkvask og korrektur

 

  • Utarbeiding av pressemeldinger og nyhetsartikler

 

  • Oversetting fra engelsk

 

  • Vedlikehold av innhold

på nettsteder

 

  • Fotobehandling for nett

Kontakt

 

Eivind Bull-Hansen

Sigurd Iversens vei 41B

0281 Oslo

 

Mobil: +47 90589326

E-post: eivind@deskeditor.no

Web: www.deskeditor.no

 

Org.nr. 913 347 390 MVA

 

 

Anbefalte språkformer, råd og eksempler

 

Oppstillingen under er hentet fra råd og vink som i sin tid ble gitt til redaksjonen i Hydros interne kommunikasjonsbyrå Hydro Media. Viktige kilder har vært Norsk språkråd, Kunnskapsforlaget og Norsk Telegrambyrås språkregler. Dette er den språkføringen jeg fortrinnsvis bruker selv.

 

 

MENYVALG:

 

0. ALLE TIPSENE SAMLET

1. DE VIKTIGE SIGNALORDENE

2. VALG VED BRUK AV SUBSTANTIV OG EGENNAVN

3. VALG VED BRUK AV VERB

4. VALG VED BRUK AV ADJEKTIVER, ADVERB, SAMSVARSBØYNING

5. NOEN NYTTIGE SKRIVETIPS

6. BRUK AV TALL

7. BRUK AV TEGN

8. DE VANSKELIGE SMÅORDENE

 

 

3. VALG VED BRUK AV VERB

 

”SIGNALVERB”

Visse verb har valgfrie former som kan virke som signalord for en ”radikal” eller ”konservativ” språkform. I dag er begge formene avfeide og avfeiet tillatt av Språkrådet. Du bør velge den formen som best samstemmer med din språkføring for øvrig. Bruk den formen som tidligere var alene om å være tillatt, og som er beskrevet under:

avfeie – avfeide (ikke avfeiet)

bygge – bygde (ikke bygget)

eie – eide (ikke eiet)

bøye – bøyde (ikke bøyet)

forebygge – forebygde (ikke forbygget)

forene – forente (ikke forenet)

kreve - krevde (ikke krevet)

råde – rådde (ikke rådet)

samtykke – samtykte (ikke samtykket)

trykke – trykte (ikke trykket)

øve – øvde (ikke øvet)

 

Merk: Verbet tore/tørre får denne bøyningen:

tore/tørre, tør, torde/turte, har tort/turt

 

S-FORMER AV VERB

Infinitivs- og presensformer som fåes, gies, haes og taes skal ikke benyttes. Et unntak er verbet se, der både sees og ses kan brukes.