1. De viktige signalordene

deskeditor.no

Eivind

Bull-Hansen

Redaksjonelle desktjenester

  • Tekstredigering og rewriting

 

  • Språkvask og korrektur

 

  • Utarbeiding av pressemeldinger og nyhetsartikler

 

  • Oversetting fra engelsk

 

  • Vedlikehold av innhold

på nettsteder

 

  • Fotografering og fotobehandling for nett

Kontakt

 

Eivind Bull-Hansen

Sigurd Iversens vei 41B

0281 Oslo

 

Mobil: +47 90589326

E-post: eivind@deskeditor.no

Web: www.deskeditor.no

 

Org.nr. 913 347 390 MVA

 

 

Anbefalte språkformer, råd og eksempler

 

Oppstillingen under er hentet fra råd og vink som i sin tid ble gitt til redaksjonen i Hydros interne kommunikasjonsbyrå Hydro Media. Viktige kilder har vært Norsk språkråd, Kunnskapsforlaget og Norsk Telegrambyrås språkregler. Dette er den språkføringen jeg fortrinnsvis bruker selv.

 

 

MENYVALG:

 

0. ALLE TIPSENE SAMLET

1. DE VIKTIGE SIGNALORDENE

2. VALG VED BRUK AV SUBSTANTIV OG EGENNAVN

3. VALG VED BRUK AV VERB

4. VALG VED BRUK AV ADJEKTIVER, ADVERB, SAMSVARSBØYNING

5. NOEN NYTTIGE SKRIVETIPS

6. BRUK AV TALL

7. BRUK AV TEGN

8. DE VANSKELIGE SMÅORDENE

 

 

1. DE VIKTIGE SIGNALORDENE

 

FRAM ELLER FREM?

For å signalisere om din språkstil er ”radikal” eller ”konservativ” finnes det enkelte tydelige signalord. Det viktigste signalet gir du trolig ved valg av adverbet fram eller frem. Jeg anbefaler generelt å bruke adverbet fram, hvis din språkstil heller mot et mer radikalt og moderne bokmål. Har du en konservativ språkstil, kan frem benyttes.

 

For sammenstillinger lar jeg gjerne valget stå fritt, avhengig av oppdragsgivers ønsker. Både fram- og frem- kan brukes, men det gjelder å være konsekvent og ikke blande formene. NTB har i en årrekke bedt sine journalister skrive fram når ordet står alene, men bruke frem i sammenstillinger, slik:

fremstilling

fremholde

fremsette

 

ANBEFALTE SIGNALORD

Anbefalte signalord finnes i venstre kolonne under. Enkelte av ordene i høyre kolonne er foreldete og ikke lenger tillatt brukt, mens andre former igjen ble velsignet av språkmyndighetene gjennom 2005-reformen.

Anbefalt form – Ikke-anbefalt form:

atskilt - adskilt

annerledes - anderledes

ga - gav

sto - stod

dro - drog

man - en (unngå i det hele tatt å bruke ubestemt pronomen!)

nå - nu

bare - kun

(har) bygd - (har) bygget

røyk - røk

pløyd - pløyet

skadd - skadet

stein - sten

grein - gren

bein - ben

sør - syd

økt - øket

bearbeidete - bearbeidede/bearbeida

oksid - oksyd

samarbeid - samarbeide

sammenlikne - sammenligne

sju - syv

tjue - tyve

tretti - tredve

prøvd - prøvet

verken - hverken

veps - hveps